Uniwersytet Wrocławski

Wrocławskie Studia Politologiczne
ISSN: 1643-0328

Znajdujesz się w: Strona główna > Redakcja

RADA NAUKOWA

 • Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski)
 • Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu)
 • Zbigniew Czachór (UAM w Poznaniu)
 • Bożena Dziemidok-Olszewska (UMCS w Lublinie)
 • Andrzej W. Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Jerzy Juchnowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Alenka Krasovec (Uniwersytet w Ljubljanie)
 • Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Iwona Massaka (UMK w Toruniu)
 • Sorina Soare (Uniwersytet we Florencji)
 • Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Edit Soós (Uniwersytet w Szegedzie)
 • Sona Szomolanyi (Uniwersystet w Bratysławie)

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

 • Robert Alberski (redaktor naczelny)
 • Mateusz Błaszczyk (redaktor statystyczny)
 • Janina Fras (redaktor językowy)
 • Krystyna Rogaczewska (sekretarz redakcji)

 

 

HTML