Uniwersytet Wrocławski

Wrocławskie Studia Politologiczne
ISSN: 1643-0328

„Wrocławskie Studia Politologiczne” to czasopismo naukowe o profilu politologicznym redagowane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytecie Wrocławskiego. Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań naukowych, prowadzonych przez środowisko politologów w Polsce i za granicą, umożliwia przepływ informacji naukowej między poszczególnymi ośrodkami politologicznymi.

W czasopiśmie zamieszczane są artykuły naukowe, a także recenzje publikacji naukowych z dziedziny politologii i sprawozdania z wydarzeń naukowych. „Wrocławskie Studia Politologiczne” udostępniają swoje łamy naukowcom z kraju i z zagranicy, oferując możliwość zamieszczania tekstów w języku polskim. Autorami są zarówno uznanym profesorowie, jak i doktorzy oraz doktoranci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z nauką. Jedynym kryterium jest wysoka merytoryczna jakość dzieł naukowych, którą zapewnia kontrola ze strony Kolegium Redakcyjnego oraz rzetelna procedura recenzowania.

„Wrocławskie Studia Politologiczne” znajdują się w bazach czasopism naukowych: Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities oraz Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana, artykuły i recenzje zamieszczane w czasopiśmie dostępne są nieodpłatnie w wersji elektronicznej. Od 2016 roku artykuły posiadają też numer DOI.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku czasopismo ujęte zostało w części B, na poz. 2029. Za publikację artykułu autor uzyskuje 7 punktów.Ostatni numer

da886bc07kategorie610

W numerze: 

Teoria i filozofia polityki

Piotr BOROWIEC, W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki.
DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.1

Maciej

czytaj więcej